Content Marketing Strategy

Контент маркетинг төлөвлөлт

Агуулгад багтсан текст, зураг, бичлэг бүхэн хэрэглэгчидэд хүрэх мэдээлэл болон хувирдаг

Контент маркетинг бол хэрэглэгчидтэйгээ холбоо үүсгэн ажиллаж нийгэмд эзлэх байр сууриа бататган өөрсдийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг хэрэглэгчиддээ хүргэн өөрсдийн борлуулалт болон брэндингээ өндөрт өсгөх хэрэгсэл юм.
Контент маркетинг нь өөрсдийн мэдээллийн агуулгаа өөрчилж өөрсдийн мэдээллийг үр дүнтэй арга замаар дэмжиж чадах автомат хэлбэрээр цааш дамжин хэрэглэгчээс хэрэглэгчид мэдээлэл хүрэх суваг байж чаддаг.
1000 үгийг ганц өгүүлбэр төлөөлж чаддаг.

Дүгнэлт гаргах

Өмнө нь нийтлэж байсан бүх нийтлэлийг судлан дүгнэлт гаргах

Өсөлт хэмжих

Агуулгатай холбоотой нэмэгдэх өсөлт хэмжих систем бий болгох

Төлөвлөлт гаргах

Нийтлэгдэх агуулга олон нийтэд илгээгдэх хугацааг зохицуулах

АЖЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

БҮХ ШИНЖИЛГЭЭ

26

УДААГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

48

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

4

ШИЛДЭГ АГУУЛГА

17

УДААГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Бид өөрсдийн эрхлэн гаргах мэдээллийн агуулгийг хэрэглэгчидэд итгэл болон ойлголт төрүүлэхүйц хэлбэрээр бэлтгэн кампанит ажил бүрт ач холбогдол өгөн ажилладаг. Бид харилцагч бүрийн захиалсан агуулгатай дүйцэхүйц контент төлөвлөлт хийж чаддаг.

Effective Copyrighting
Бидний бэлтгэж буй агуулга бүхэн танай үйлчилгээг хэрэглэгчид сонирхон судлах хүсэл төрүүлэх зорилготой бэлтгэгддэг.

ТА ӨӨРИЙН САНААГАА БИДЭНД ХЭЛЭЭРЭЙ

Өөрсдийн бизнесээ сайжруулах хүсэлтэй хүн бүрт зориулав :)

Бидэнтэй холбогдохоос татгалзах нь хэрэглэгчидээсээ зугтахтай адил зүйл гэдгийг бид хэлж чадна.

СЭТГЭГДЭЛ

БҮХ СЭТГЭГДЭЛ
Fields marked with an * are required