Датаком ХХК

Монгол улсад интернетыг анх оруулж ирсэн компани буюу Монголын интернэтын тэргүүлэгч компанитай итгэмжит реселлерын гэрээ байгуулан хамтран ажиллан хэрэглэгчидэд .MN өргөтгөлтэй (Top Level Domain) домэйн хаяг борлуулах албан ёсны эрх олгогч компани.