Resellerclub

Домэйн нэр борлуулах системыг маань дэмжин ажиллаж хүссэн TLD буюу Top Level Domain дэлхийн интернэт дансанд албан ёсоор бүртгэхэд туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж байгаа компани буюу Миборни ХХК нь уг компанитай итгэмжит реселлерын холбоотой юм.