WHMCS Ltd.

Домэйн нэр худалдаа болон цахим хуудас байршуулах гэх мэт үүлэн систем дээр суурилсан үйлчилгээг автоматжуулсан хэрэглэгчидэд хялбарчлах ажлыг гүйцэтгэх системыг бидэнтэй гэрээ байгуулан нийлүүлэн, хамтран хөгжүүлж буй дэлхийд цахим хуудас байршуулах үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын шилдэг компаниудын нэг.