ВЭБ ТЕХНОЛОГИ (ҮНДЭС)

ВЭБ ТЕХНОЛОГИ (ҮНДЭС)

500,000

Цахим орчинд бид мэдээллийг цахим хуудас болон цахим шуудангаас авдаг. Мэдээлэл авах болон ажлаа гүйцэтгэхэд цахим орчин бидэнд тусалж байгаа бөгөөд сүүлийн үед хувь хүн болон албан байгууллагын албан ёсны мэдээлэл түгээх мөн цахим нэрийн хуудас нь вэб хуудас болсон. Аливаа нэгэн хувь хүн болон албан байгууллага өөрсдийн гэсэн вэб хуудастай болох гэж мэргэжлийн хүмүүст хандан өөрийн вэб хуудсаа хийлгэх захиалга өгөх боловч ихэвчлэн сэтгэлд нь хүрээд байдаггүй. Харин Миборни Виртуал Академи-н зүгээс танд өөрийнхөө вэб хуудасны загварыг өөрөө гарган өөрөө урлаж гүйцэтгэхэд тань тусалж вэб технологийн үндсэн хичээлээ та бүхэндээ заахаар бэлэн болсон байна. Та бүхэн энэхүү сургалтад сууснаар вэб технологийн үндсэн мэдлэгтэй болохын хажуугаар өөрийн хүссэн вэб хуудсаа HTML болон CSS код дээр бүтээн урлах боломжтой болж өөрийн загвараа нээлттэй агуулга удирдах системтэй холбон удирдаж, зохицуулж сурах болно.

top
МИБОРНИ ХХК 2014-2020ОН

Нэвтрэх

МИБОРНИ ХХК

Холбоо барих: 7728-2222, 7602-2222
test