Компьютерын хэрэглээ

Компьютерын хэрэглээ

250,000

Орчин үед хүн бүр дэвшилтэт технологи болох компьютер болон бусад электрон хэрэгслийг ашиглан өөрсдийн ажлаа хөнгөвчлөн ажилтанд хүрч байна. Та өөрийгөө компьютерын талаар мэдлэг дутмаг гэж бодож байгаа бол танд энэхүү анхан шатны сургалт яг тохирсон сургалт байх болно. Энэхүү сургалтад сууснаар та Компьютерын үүсэл хөгжил, төрөл, ерөнхий мэдлэг болон хамгийн чухал хэрэглээний программ болох Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint гэх мэтчилэн олон программыг ашиглан өөрийн компьютерээ өөрөө засварлан сайжруулж түүртэхгүй болж цаашид өөрийн сурсан зүйлээ сайжруулан компьютерыг арван хуруу шигээ ашиглаж сурах боломжтой болно.

top
МИБОРНИ ХХК 2014-2020ОН

Нэвтрэх

МИБОРНИ ХХК

Холбоо барих: 7728-2222, 7602-2222
test